ออร์แกนิค ที่สุดของสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ

ปัจจุบันการตระหนักรู้ความสำคัญของอาหารมีมากขึ้น ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลตัวเอง ทำให้เกิดอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นมาในหลายรูปแบบ ผู้คนนิยมรับประทานอาหารที่สด ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยและผ่านการปรุงรสแต่งกลิ่นให้น้อยที่สุด การปลูกพืชผัก หรือแม้กระทั่งเนื้อสัตว์ที่ผ่านการเลี้ยงดูในระบบออร์แกนิคจึงเป็นที่นิยม เป็นทางเลือกแรกเมื่อนึกถึงความปลอดภัยในการบริโภค

ขั้นตอนการผลิตสินค้าประเภทนี้มีต้นทุนที่สูง ราคาขายปลีกตามท้องตลาดจึงสูงกว่าสินค้าปกติ คนจำนวนมากก็ยอมจ่ายเพื่อให้แน่ใจต่อประโยชน์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในเรื่องสุขภาพ ตลาดสินค้าออร์แกนิคจึงเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

 

การที่จะเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค มีเกณฑ์ต่างๆมากมาย ตั้งแต่การเลี้ยงดูด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ปนเปื้อนสารเคมี ไม่ใช้สารกระตุ้นการเติบโต ไม่ตัดแต่งเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม สถานที่เพาะเลี้ยงอยู่ในโรงเรือนที่มีการป้องกัน และใช้แต่สารอินทรีย์เท่านั้นในการดูแลบำรุงรักษา นี่แค่มาตรฐานเบื้องต้นที่ต้องมี นอกจากนี้การที่ไม่ใช้สารเคมีเป็นเหตุให้ผลผลิตส่วนหนึ่งเสียหายจากศัตรูพืชหรือโรคต่างๆได้ง่าย จึงควรเลิกสงสัยได้แล้วว่า ทำไมสินค้าออร์แกนิคราคาสูง

 

 

ใครที่ชอบอาหารคลีน หรืออาหารเพื่อสุขภาพ ออร์แกนิคคือสินค้าที่คุณคู่ควรที่สุด เพราะการที่คุณต้องบริโภคผักสด ซึ่งไม่ผ่านการหุงต้มหรือผ่านความร้อนใดๆ ถ้าไม่สะอาดจริง แทนที่คุณจะได้ประโยชน์จากผัดสดนั้นอย่างเดียว คุณจะได้สารเคมีเป็นของแถมเข้าสู่ร่างกายไปด้วย

 

 

 

 

 

 

ออร์แกนิค ที่สุดของสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ


ออร์แกนิค ที่สุดของสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ